lunes, 10 de junio de 2013

Reflexió Final

Per acabar la meva reflexió al blog i explicar la principal raó per la qual vaig fer tant el blog com el quadern de manera oral.

Vaig patir un accident on vaig tallar-me dos tendons de la ma dreta i em vaig ferir la ma esquerra el dia 12 de febrer. La qual cosa me impedia escriure de qualsevol manera.


 Aixi tenia la ma, desprès d'un més.
 

Desprès de dos mesos i mig vaig començar a poder utilitzar la ma de manera funcional però vaig comprovar que les entrades no em quedaven tan be de manera escrita aixi que vaig decidir continuar fent-les de manera oral. I aquí deixo la meva ultima reflexió d'aquest blog.


http://www.goear.com/listen/a10da88/reflexio-final-yo

miércoles, 5 de junio de 2013

Reflexions dels documentals

 Per acabar les ultimes reflexions dels documentals dels meus companys i del meu documental.

http://www.goear.com/listen/f1f7f27/comentarios-documentales-yo

Recerca de documentals

Estimulació primerenca.

Aquest vídeo mostra una sessió completa d’estimulació per a un nado.  El vídeo és pot considerar com un “manual” per aprendre com podem estimular als nadons d’una manera molt senzilla i efectiva  sense necessitat de materials sofisticats amb la qual tothom que vulgui pugui fer-ho, si així ho desitja.

 Com a “manual” esta molt be el vídeo,  ja que esta dividit en 5 apartats molt complets: Relaxació, Estiraments, Inici dels exercici motrius, Estimulació motriu grossa i finalment Estimulació cognitiva.  En cada apartat hi ha diversos exercissis concrets, explicats d’una manera molt simple on al mateix temps podem vorer com els realitzen  una mare amb un nado a mode d’exemple.  

Trobo que l’única pega important que te aquest vídeo es la falta de fonamentació dels exercissis, per exemple si diu que hi ha que fer-ho així perquè s’ha de fer així i no d’una altra manera, encara que en algun exercicis si ho comenta en la majoria no es menciona i això pot ser un aspecte polèmic ja que algú pot pensar que això no val per a res o que fa mal al nado.  Per un altre costat em pareix un bon vídeo per establir una rutina amb els nadons tant per a estimular-los com per estrènyer llaços.

Educació emocional

            L’educació emocional, es una nova corrent educativa que cada cop guanya més adeptes.  Ja que deixa de banda la valoració dels alumnes segons el seu coeficient intel·lectual i valora més la felicitat dels infants i de la gent que els rodeja.  Per això és important treballar les emocions, saber identificar i posar-li nom al que un sent, compartir-la si així ho desitja i entre tots o amb uns pocs donar-li una solució. Això es contraposa amb l’idea que té de l’escola on l’important o lo que més és valora son les notes però tenir bones notes no te garanteix ser feliç o ser una persona que aconsegueixi el que vol a base de treure bones notes, ja que podem trobar el cas de que les bones notes les treguis perquè tens una bona memòria. I quan arriba l’etapa universitària facis la carrera que te convé i no el que realment sents o el que té agradaria fer, que segurament serà el que te proporcioni la felicitat i una millor qualitat de vida. 

            El documental aporta diverses idees per a treballar amb els infants diferents estratègies de com identificar i treballar les emocions. I hem sembla una estratègia molt útil per aconseguir treballar les emocions d’una manera senzilla, a més de treballar l’empatia i estalviar-te conflictes de la vida diària que encara que seguiran existint, hem sembla una millor estratègia més efectiva que castigar.  També un aspecte destacable és el procés de autoregulació que realitzen i aprenen els infants amb aquesta metodologia on els infants aprenen que no sempre poden fer el que desitgen, on tots sabem que això es un aspecte innat dels infants i que poc a poc han de den autoregular. Això a la llarga els beneficiarà, ja que sabran que per aconseguir el que volen hauran de esforçar-se.   


Les etiquetes reflexionar sobre el meu procés d’aprenentatge, utilitzar les noves tecnologies

miércoles, 29 de mayo de 2013

Comentaris dels blogs


Jo ja havia realitzat els comentaris de les bones practiques als blogs dels companys però com no sabia que havia que penjar –los al meu propi blog faré una entrada ja que no recordo quins blogs vaig comentar. Perdo més temps buscant-los que fer nous comentaris.
Per a començar un de les bones practiques més completes i que més m’ha agradat. 

M ‘agradat molt aquesta bona practica degut a que els protagonistes de l’aprenentatge son exclusivament els infants, com a constructor del mateix. L’única funció de la mestra es construir el espai d’experimentació i evitar conflictes amb els infants per a tot lo demés els infants són totalment lliures per experimentar l’espai.
 Esper poder viure una organització de centre similar, ja que en els centres que hi estat no he tingut l’oportunitat . Segurament  estaria molt insegur a l’hora de realitzar com activitat els ambients d’aprenentatge però una plantilla com la que mostra al Cati al seu blog pot ajudar molt a l’hora de preparar la feina prèvia a l’activitat, a més poder avaluar i extreure els aprenentatges i conclusions per a millorar o mantindré aspectes.
Activitats com aquestes demostren que existeix una manera diferent per a fer les coses, una altre cosa es que la gent vulgui fer l’esforç que requereixen aquet tipus d’activitats, tant a l’hora de preparar-les, registra-les i mostrar-les als pares i mares.  Ja que moltes vegades posem per davant quedar be amb les famílies que donar una bona educació als infants.

Aquesta bona practica és una bona iniciativa, tal i com s’especifica a blog per a que les famílies s’impliquin més amb el desenvolupament nutritiu dels seus infants. No per això vull criticar a les famílies i els seus hàbits alimentaris però tots coneixem com es el dia a dia de la societat actual. Avui no hi ha temps per a preparar el menjar i moltes vegades per evitar perdre el temps les famílies es limiten a donar els que saben que els agraden al infants així eviten baralles i discussions.
 Per això activitats com aquesta en les escoles, motiven tants als infants com a les famílies a tastar i provar coses diferents a l’hora de menjar.  Crear activitats atractives per a que els infants se familiaritzin i vegin com altres infants menjant fruita o altres coses sempre influenciarà de manera positiva per a que ells a casa també ho provin.

Penso que aquesta iniciativa es tindria que implantar en molts de centres, ja que es una manera d’implicar a les famílies fora de l’àmbit formal, de conèixer el centre i els professionals que allí hi treballen.  A més d’establir una relació més propera amb l’escola, també se ensenya a les famílies a donar sentit als aprenentatges i les noves corrents educatives, ja que de vegades les famílies no troben el sentit d’un ensenyament perquè mai ningú se ha parat a explicar lis el perquè és més important el procés que els resultats entre moltes altres coses.  

viernes, 10 de mayo de 2013

Documental L'espai d'EivissaAmb el documental que hem realitzat, intentam mostra una iniciativa que han posat en marxa un grup de famílies a Eivissa. Aquesta iniciativa neix arrel de les inquietuds dels pares i mares per a proporcionar una alternativa al sistema educatiu actual, ja que senten que aquest no cobreix les necessitats reals dels seus infants i on a més les famílies puguin ser partícips d'aquest moments. L'ESPAI D'EIVISSA es basa en els principis de l'educació lliure, on els adults i els infants son al centre però amb l'espai adaptat als infants, a les seves necessitats en un natural. Creixent en un entorn de respecte i llibertat on l'infant porta l'iniciat-iva en els seus aprenentatges. Aquesta iniciativa neix i es desenvolupa en un espai rural, on pot gaudir de la natura, de diferents racons (musical, joc simbòlic, cuina, sorra, etc.) amb materials naturals, amb un ambient de respecte i tolerància on les úniques normes son; no facis mal als altres ni a tu mateix, no facis mal be el material, juga i diverteix-te.
jueves, 18 de abril de 2013

Síntesis dels criteris espai i temps


L’escola és un espai que on conviuen i el comparteixen infants, mestres i famílies. Per tant es important és important una bona organització del temps i l’espai per a que sigui aprofitat al màxim sense deixar de cobrir les necessitats dels infants, mestres o famílies. Crear un clima afectiu on poder crear noves experiències, l’intercanvi d’informació i d’opinió, cura d’un mateix, etc.  Es vital. 

Per a aconseguir això es molt important decidir entre tots de quina manera es reparteix l’espai i el temps atenent a les necessitats dels infants i dels adults i tenint en compte els diferents moments que hi ha al llarg de la jornada escolar on aplicar-los: L’arribada, les assembles, activitats, rutines , reunió de pares, etc.  D’aquesta manera aconseguir que els infants adquireixin una bona perspectiva de l’espai,  que creïn un esquema mental del temps, afavoreix la creació de vincles, afavoreix a l’organització, etc.